ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ωφέλιμο «εργαλείο» το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ρήγα Φεραίου

Ωφέλιμο «εργαλείο» το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ρήγα Φεραίου
• Το Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα από Δευτέρα έως Παρασκευή, επί οκταώρου βάσεως και συγκεκριμένα, από τις 08:00 πμ. – 16:00 μμ.

 

Στο γραφείο του Κέντρου Κοινότητας μπορούν να προσέρχονται καθημερινά οι δημότες και να ενημερώνονται τόσο για το ΚΕΑ (κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης ) όσο και για τις παρεχόμενες και δρομολογημένες δράσεις συμβουλευτικού περιεχομένου.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι την προσεχή χρόνια θα συνεχιστούν οι Σχολές Γονέων στον Παιδικό Σταθμό Ριζομύλου, στο Νηπιαγωγείο  και Δημοτικό σχολείο Στεφανοβικειου.

Επίσης, θα υλοποιηθούν ως συνέχεια προηγούμενης δράσης προγράμματα κοινωνικής και συναισθηματικής αγωγής σε μαθητές των παραπάνω σχολείων, καθώς και σε μαθητές του 2ου Δημοτικού Σχολείου Βελεστίνου. Τέλος, παρέχεται δωρεάν ατομική και ομαδική συμβουλευτική καθημερινά στο γραφείο.

Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 24250 23794. Το Κέντρο κοινότητας είναι ανοιχτό σε δράσεις και ομιλίες σε συνεργασία με συλλόγους του Δήμου, καθώς έχει ήδη πραγματοποιήσει ομιλίες και έχουν δρομολογηθεί και νέες για την προσεχή χρόνια.

 Το Κέντρο Κοινότητας βρίσκεται μέσα στον οικισμό της Δημοτικής Κοινότητας Βελεστίνου, σε κεντρικό δρόμο, εύκολα εντοπίσιμο και προσεγγίσιμο από όλες τις κατευθύνσεις. (Βρίσκεται, δίπλα στο Ρολόϊ και απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, πολύ κοντά στο Δημαρχείο και στο ΚΕΠ του Δήμου Ρήγα Φεραίου).

Πρόκειται για ένα κτίριο συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 35 τ.μ.,  είναι ισόγειο με υποδομές οριζόντιας προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ από χώρους στάθμευσης, ράμπα πρόσβασης, χώρους υγιεινής (ΑΜΕΑ και απλή),

και περιλαμβάνει τους εξής χώρους:

 • Χώρο υποδοχής και αναμονής.Στο χώρο αυτό προσέρχονται οι πολίτες και αναμένουν.
 • Χώρο διοικητικής διεκπεραίωσης/γραμματεία. Σε αυτό το χώρο τα στελέχη του κέντρου θα μεριμνούν για την εξυπηρέτηση των πολιτών, την καθημερινή τους δραστηριότητα και τις συναντήσεις για τον προγραμματισμό λειτουργίας του κέντρου καθώς και την επίλυση των εκάστοτε ζητημάτων.
 • Χώρο ατομικών συνεντεύξεων και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ο χώρος διαθέτει κατάλληλα χωρίσματα προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και η τήρηση του προσωπικού απορρήτου.

Το Κέντρο στελεχώνεται με το παρακάτω Επιστημονικό προσωπικό:

 • 1 Κοινωνικό Λειτουργό και
 • 1 Ψυχολόγο
 • Συντονιστής του Κέντρου Κοινότητας ως βασικός υπεύθυνος για την υλοποίηση των προγραμμάτων, των δράσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και των ωρών λειτουργίας του Κέντρου θα είναι η Κοινωνικός Λειτουργός. 
 • Το Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί , καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα από Δευτέρα έως Παρασκευή, επί οκταώρου βάσεως και συγκεκριμένα, από τις 08:00 πμ. – 16:00 μμ.

Πρόκειται για μία νέα δομή που θεσμοθετήθηκε με τον Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με Α.Π. Δ23/ΟΙΚ. 14435/1135/29.03.2016 που ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας τους (ΦΕΚ 854 Β’/30.03.2016).

Τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν το βασικό «πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών τύπου “One Stop Shοp”, με εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση, το οποίο, υποστηρίζοντας ή συνεργώντας με τη Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών του κάθε Ο.Τ.Α., αποτελούν μία δράση «ομπρέλα» παρέχοντας υπηρεσίες οι οποίες ανταποκρίνονται και ενισχύοντας τις πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ή προγραμματίζονται, όπως η καθολική εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, το πρόγραμμα του ΤΕΒΑ, οι ρυθμίσεις του Ν. 4320/2015 για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, η εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ και την Γ.Γ. Διά Βίου Μάθησης κλπ.

Με τη λειτουργία τους επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης. Η παρακολούθηση της λειτουργίας τους γίνεται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος και την καθιέρωση συστήματος δεικτών. Μέσω του Κέντρου δύναται να οργανωθεί η κοινότητα για τοπική αναπτυξιακή και κοινωνική δράση στους τομείς της υγείας, εκπαίδευσης απασχόλησης, ψυχαγωγίας.

Διττός Στόχος

 1. Παροχή ενός φάσματος κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών ώστε να αποφευχθεί η διασπορά πόρων και να επιτευχθεί η ολιστική παρέμβαση σε πολλές ομάδες πληθυσμού.
  2. Υποστήριξη της Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσια Υγείας/Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων Δήμου Ρήγα Φεραίου

Το Κέντρο μέσω παραπομπών διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα με επιμέρους φορείς και Υπηρεσίες (Υπηρεσίες Ο.Τ.Α., Δημόσιες Υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, συμβάλλοντας έτσι στην αξιοποίηση των εν λόγω φορέων και Υπηρεσιών.

Αρχές & Φιλοσοφία

 1. Εξατομικευμένη προσέγγιση, αρχικά χαρτογραφώντας τα απαραίτητα βήματα για την πορεία του ωφελουμένου προς την κοινωνική ένταξη ή/και την απασχόληση και στη συνέχεια υποστηρίζοντας και παρακολουθώντας τη διαδικασία αυτή.
 2. Σύνδεση με δημοτικές, τοπικές και υπερτοπικές (π.χ. κεντρικές) υπηρεσίες που συμβάλλουν στην κοινωνική προστασία, την κοινωνική ένταξη και την προώθηση στην απασχόληση των ωφελουμένων.

iii. Ανάπτυξη διαδικασιών συνεργασίας με κάθε αρμόδιο φορέα και Υπηρεσία.

 1. Δημιουργία δικτύων (και εν γένει, στη δικτύωση) μεταξύ του Κέντρου Κοινότητας και φορέων που υλοποιούν δράσεις ή ενέργειες σχετικές με το αντικείμενο για τη διασφάλιση, σε τοπικό επίπεδο, της ολιστικής προσέγγισης.