ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Νέος αντιδήμαρχος ο Ιωάννης Μπατζιάκας

Νέος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Ηλεκτροφωτισμού και  Συγκοινωνιών του Δήμου Ρήγα Φεραίου στη θέση της Βασιλικής Παπανικολάου-Χατζοπούλου ορίστηκε ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας, Ιωάννης Μπατζιάκας του Χρήστου
Νέος αντιδήμαρχος ο Ιωάννης Μπατζιάκας

Οι αρμοδιότητες:

Τεχνικών Έργων και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης - Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών - Επίβλεψης έργων.

- τα καθήκοντα ληξιάρχου του ληξιαρχείου Κάρλας, τα οποία θα ασκεί σε περίπτωση αναπλήρωσης του ληξιάρχου.

- την τέλεση των πολιτικών γάμων, σε περίπτωση αναπλήρωσης του Δημάρχου στη Δημοτική Ενότητα Κάρλας.

- την υπογραφή εγγράφων των τομέων των αρμοδιοτήτων του.

- την εποπτεία του προσωπικού του Δήμου που αντιστοιχεί στα τμήματα αρμοδιότητάς του.

- την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σ΄ αυτόν εκ μέρους του Δημάρχου.

- τη συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των  κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Την εποπτεία και ευθύνη της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού και Συγκοινωνιών.

  • μελέτη και έργα συντήρησης, επισκευής και βελτίωσης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των υπαίθριων χώρων του Δήμου.
  • εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων, εκτέλεση εργασιών σήμανσης και διαγράμμισης οδών.

Η άσκηση των κατά τα ανωτέρω ανατεθειμένων αρμοδιοτήτων άρχεται από την 1-2-2021.

Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου, κ. Δημήτρης Νασίκας ευχαρίστησε την παραιτηθείσα Αντιδήμαρχο, κ. Βασιλική Παπανικολάου-Χατζοπούλου για την άριστη συνεργασία και την προσφορά της κατά τη διάρκεια της θητείας της και ευχήθηκε στον νέο Αντιδήμαρχο καλή δύναμη στα νέα του καθήκοντα και δήλωσε ότι θα σταθεί δίπλα του στο έργο που θα επιτελέσει προς όφελος του Δήμου και των δημοτών.

Από την πλευρά της η κ. Παπανικολάου ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο της και τόνισε ότι θα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με την Δημοτική Αρχή.

Ο κ. Μπατζιάκας δήλωσε ότι θα υπηρετήσει με υπευθυνότητα και ενσυναίσθηση τα νέα του καθήκοντα και ευχαρίστησε με τη σειρά του τον Δήμαρχο για τη θέση ευθύνης που αναλαμβάνει.