ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΡΕΤΡΟ

Καθηγήτριες εξαταξίου Γυμνασίου

Μία φωτογραφία με τις εκπαιδευτικούς του τότε εξαταξίου Γυμνασίου Βελεστίνου, στα γραφεία του σχολείου, πιθανώς το έτος 1971
Καθηγήτριες εξαταξίου Γυμνασίου

Εικονίζονται, από αριστερά: Άννα Καπρανίδου (μαθηματικός), Ειρήνη Γκέσκου (φιλόλογος), Νίνα Κορωνιού (φιλόλογος), Κωτούλα (φυσικός), Πουρνάρα (φιλόλογος), Μαίρη Χρυσοχού (γαλλικών), Αλβανού (φιλόλογος), Δήμητρα Τάχου (γυμνάστρια), Ρένα Πατρίκου (γαλλικών).

Η φωτογραφία και τα στοιχεία προέρχονται από την κ. Άννα Καπρανίδου.

Το εξατάξιο Γυμνάσιο, στη θέση όπου χτίστηκαν τα κτίρια που στεγάζουν το σημερινό Γυμνάσιο και Λύκειο

Πιο διαβασμένα