ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΡΕΤΡΟ

Ξεχιονίζοντας το σχολείο

Καθηγητές και μαθητές του Εξαταξίου Γυμνασίου Βελεστίνου ξεχιονίζουν την αυλή του σχολείου στα τέλη της δεκαετίας του 1960
Ξεχιονίζοντας το σχολείο

Εικονίζονται, μπροστά σε ένα από τα πρόχειρα καταλύματα - τάξεις (δεν είχε φτιαχτεί ακόμα το σημερινό κτίριο Γυμνασίου - Λυκείου), οι φιλόλογοι καθηγητές Νίνα Κορωνιού, Γιώργος Τσικρικώνης και Άννα Καπρανίδου (μπροστά με το φτυάρι).

Η φωτογραφία προέρχεται από το προσωπικό αρχείο της μαθηματικού, κ. Άννας Καπρανίδου.

 

Πιο διαβασμένα