ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εργασίες στο οικόπεδο του Μουσείο Γεωργικών Εργαλείων

Εργασίες περίφραξης του χώρου πραγματοποιούνται στο δημοτικό οικόπεδο που βρίσκεται στη θέση "Ταμπάχανα" και φιλοξενούνταν το Μουσείο Γεωργικών Εργαλείων
Εργασίες στο οικόπεδο του Μουσείο Γεωργικών Εργαλείων

Από την Δημοτική Αρχή δεν ανακοινώνεται σε αυτή τη φάση τι προβλέπεται για τον χώρο παρά μόνο ότι στόχος είναι η αναβάθμιση και η αξιοποίησή του.