ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αβλεψία στο Ημερολόγιο του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου για το πραγματικό όνομα του Ρήγα Βελεστινλή

Eπιστολή του Δρ. Δημήτριου Καραμπερόπουλου, προέδρου της Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών - Βελεστίνου - Ρήγα
Αβλεψία στο Ημερολόγιο του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου για το πραγματικό όνομα του Ρήγα Βελεστινλή

Στο πρόσφατο καλαίσθητο Ημερολόγιο 2021 του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου, πρόεδρος ο κ. Χρ.. Στρατηγόπουλος, αναγράφεται μια ιστορική ανακρίβεια σχετικά με το πραγματικό όνομα του επαναστάτη και εθνεγέρτη Ρήγα Βελεστινλή. Στη σελίδα 14 του Ημερολογίου στη λεζάντα της προσωπογραφίας του Ρήγα έχει αναγραφεί το ανιστόρητο πλέον πως τάχα το πραγματικό όνομά του ήταν "Αντώνιος Κυριαζής", δείγμα της προχειρότητας του υπευθύνου σύνταξης του Ημερολογίου και φυσικά αβλεψίας του προέδρου.

Η Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα με τα Συνέδριά της κάθε πέντε χρόνια από το 1986, τις σχετικές μελέτες της καταβάλλει προσπάθειες για την επιστημονική διερεύνηση των σχετικών με την ζωή και το έργο του Ρήγα Βελεστινλή. Έχει εκδώσει ειδική μελέτη με τίτλο "Όνομα και καταγωγή του Ρήγα Βελεστινλή", Αθήνα 2000, όπου τεκμηριώνεται πως το βαπτιστικό όνομα ήταν "Ρήγας", σύνηθες στη Μαγνησία, και ως επώνυμο κατά την συνήθεια των λογίων της εποχής του ο Ρήγας χρησιμοποίησε τον τόπο καταγωγής του, το "Βελεστινλής".

Γίνεται και σήμερα γνωστό, αν και πολλές φορές κατά το παρελθόν έχει αναγραφεί, πως από το 1995 έγινε η σχετική διόρθωση στα σχολικά βιβλία Ιστορίας της ΣΤ΄ Δημοτικού και του Λυκείου, με την διαγραφή της σχετικής φράσης πως "το πραγματικό όνομα ήταν Αντώνιος Κυριαζής". Κι’ αυτό ήταν αποτέλεσμα της απόφασης του τότε Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του υπουργείου Παιδείας, μετά την προσκόμιση εκ μέρους μας της σχετικής επιστημονικής Βιβλιογραφίας για το όνομα του Ρήγα Βελεστινλή.

Από την έρευνά μας τεκμηριώθηκε πως το 1930 ένας συγγραφέας εισήγαγε το όνομα "Αντώνος Κυριαζής" ταιριάζοντας τα αταίριαστα, όπως δείχνουμε και στη μελέτη που μνημονεύθηκε. Έκτοτε, οι επόμενοι συγγραφείς ανεξέταστα το χρησιμοποίησαν και είχε καθιερωθεί μέχρι την διαγραφή του το 1995 από τα βιβλία Ιστορίας της ΣΤ΄ Τάξης Δημοτικού και του Λυκείου.

Με την ευκαιρία επισημαίνεται πως ο Ρήγας ουδέποτε χρησιμοποίησε το "Φεραίος" στα βιβλία του και στα έγγραφά του. Πάντοτε υπέγραφε "Ρήγας Βελεστινλής Θετταλός", όπως για παράδειγμα "Χάρτα της Ελλάδος…εκδοθείσα παρά του Ρήγα Βελεστινλή Θετταλού".

Ευελπιστούμε πως θα γίνει σχετική διόρθωση με ειδικό σημείωμα στα Ημερολόγια.

 Η σελίδα τίτλου του βιβλίου «Όνομα και  καταγωγή του Ρήγα Βελεστινλή», Αθήνα 2000,  όπου γίνεται διεξοδική παρουσίαση  του όλου θέματος του ονόματος του Ρήγα