ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

Άννα Δρακάκη - Κουσκουρίδα

Aσφαλιστικές & Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες

2421097303 - 6936757725, Βόλος - Τοπάλη 41
 • INTERAMERICAN
 • INTERSALONICA
 • CROMAR
 • AIG
 • europaiki-pisti
 • Groupama_Asfalistiki
 • ATLANTIKH_ENOSI
 • AXA
 • ERGO
 • ETHNIKI
 • EULER
 • GENERALI
 • interasco
 • interlife
 • KARAVIAS
 • logo-europe
 • Minneta-Asfaleies
 • Personal
 • YDROGEIOS
 • APEIRON
 • arag
 • accredited
 • eurolife
 • euroins
 • allianz
 • levins
 • yellowproject

ΦΕΡΩΝ ΝΕΑ

Προκηρύχθηκε η αγορά ακινήτου για νέο κλειστό γυμναστήριο

Καθορίστηκαν οι όροι δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου από τον Δήμο, για την κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου - Αθλητικού Κέντρου στο Βελεστίνο
Προκηρύχθηκε η αγορά ακινήτου για νέο κλειστό γυμναστήριο

Το ακίνητο, που αφορά οικόπεδο, πρέπει να βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως Βελεστίνου και να έχει έκταση περίπου 6.000 τ.μ. έως 7.000 τ.μ., προκειμένου να κατασκευαστεί το Κλειστό Γυμναστήριο-Αθλητικό Κέντρο.

Το προτεινόμενο οικόπεδο θα πρέπει να βρίσκεται, αν όχι δίπλα, κοντά στα Σχολεία, Γυμνάσιο – Λύκειο και ΕΠΑΛ Βελεστίνου, διότι αποτελεί προϋπόθεση για την χρηματοδότηση του Κλειστού Γυμναστηρίου, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των μαθητών για αθλητισμό. Επιπλέον χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το ακίνητο
αναφέρονται στην Αναλυτική Διακήρυξη.

Γίνονται δεκτά και περισσότερα του ενός ακίνητα, καθώς και ακίνητα δύο ή και περισσοτέρων ιδιοκτητών, που πληρούν όλες τις προδιαγραφές της διακήρυξης.

Στην περίπτωση αυτή οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από ενιαίο τοπογραφικό διάγραµµα (ή ενιαίο απόσπασµα κτηµατολογίου) και από κοινή αίτησηδήλωση προσφοράς ή τα επιµέρους τοπογραφικά των ακινήτων να αποτυπώνουν µε σαφήνεια τους ιδιοκτήτες των όμορων ακινήτων.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης ήτοι μέχρι την 31-12-2020.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία,την Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που βρίσκεται επί του Πεζόδρομου Ρήγα Φεραίου 66, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ επικοινωνίας: 2425350226,2425350228).

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ κι ΕΔΩ.