ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ ΒΑΓΟΝΙ

Γραφείο Κτηματογράφησης Δήμου Ρήγα Φεραίου

Βελεστίνο, απέναντι από το Ρολόι, δίπλα στο Κέντρο Κοινότητας.

τηλέφωνo: 2425024115

Πληροφορίες

Γραφείο Κτηματογράφησης Δήμου Ρήγα Φεραίου
Τηλέφωνο: 2425024115