ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Διδάσκετε ελληνικά; Γίνετε ειδικοί στη γλωσσολογία

Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα γλωσσολογίας ειδικά για εκπαιδευτικούς από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Διδάσκετε ελληνικά; Γίνετε ειδικοί στη γλωσσολογία
Το πρόγραμμα διευθύνει ο Καθηγητής Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος

Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα γλωσσολογίας προσφέρεται από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με θέμα "Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς" και αντικείμενο τη μεταπτυχιακού επιπέδου εξειδίκευση εκπαιδευτικών σε ζητήματα γλωσσολογικής ανάλυσης της ελληνικής γλώσσας και εφαρμογών της στη γλωσσική εκπαίδευση, υπό το πρίσμα των πιο σύγχρονων τάσεων και εξελίξεων στη γλωσσική επιστήμη. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Α’ θμιας και της Β’ θμιας Εκπαίδευσης, που ήδη υπηρετούν στη σχολική εκπαίδευση και ενδιαφέρονται να επικαιροποιήσουν τις γλωσσολογικές τους γνώσεις αλλά και σε (πρόσφατους/ες) απόφοιτους/ες ΑΕΙ που προτίθενται να αναζητήσουν εργασία ως εκπαιδευτικοί της ελληνικής (ως μητρικής ή/και ως δεύτερης/ξένης γλώσσας) και ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις γλωσσολογίας, συμπληρωματικά προς τη φιλολογική ή/και παιδαγωγική τους κατάρτιση, με άμεση ανταποδοτικότητα στην εργασία τους.

Το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές και τις φοιτήτριές του να γνωρίσουν τις πιο πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις στο γνωστικό αντικείμενο της γλωσσολογικής ανάλυσης και των εφαρμογών της στο σχολικό περιβάλλον και πώς αυτές μπορούν να αναβαθμίζουν τον ρόλο και τη διδακτική τους πράξη ως εκπαιδευτικών.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι/ες του προγράμματος αναμένεται να ακολουθούν τις αρχές της ακαδημαϊκής γραφής και δεοντολογίας, και να επιλέγουν τα κατάλληλα ποιοτικά και ποσοτικά μεθοδολογικά εργαλεία για τη συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία και παρουσίαση των γλωσσικών δεδομένων.
Με την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων σπουδών, οι απόφοιτοι/ες αναμένεται να προσεγγίζουν τη γλωσσική εκπαίδευση υπό το πρίσμα της κριτικής ανάλυσης λόγου και του κριτικού γραμματισμού, αλλά και να αντιλαμβάνονται την έννοια της γλωσσικής ποικιλίας και την επίδρασή της στη γλωσσική εκπαίδευση. Επιπλέον, αναγνωρίζουν την έννοια της πολυγλωσσίας και το πώς αυτή μπορεί να επηρεάζει και να διαμορφώνει τη γλωσσική εκπαίδευση στο σχολικό περιβάλλον.

Τέλος, οι απόφοιτοι/ες θα μπορούν να χειρίζονται με άνεση τις έννοιες που αφορούν την περιγραφή της γλώσσας, με σύγχρονους γλωσσολογικούς όρους και θα γνωρίζουν τη σχέση μεταξύ της Νέας και της Αρχαίας Ελληνικής, στο πλαίσιο της έννοιας της γλωσσικής αλλαγής και εξέλιξης.
Στην Ακαδημαϊκή Ομάδα που συντονίζει το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα συμμετέχουν τα ακόλουθα μέλη ΔΕΠ από ΑΕΙ της χώρας με γνωστικά αντικείμενα στη θεωρητική ή την εφαρμοσμένη γλωσσολογία: ο Αναπλ. Καθηγητής Δημήτρης Παπαζαχαρίου (Πανεπιστήμιο Πατρών), ο Επίκ. Καθηγητής Θεόδωρος Μαρκόπουλος (Πανεπιστήμιο Πατρών), η Αναπλ. Καθηγήτρια Αγγελική Τσόκογλου (Πανεπιστήμιο Αθηνών), η Καθηγήτρια Άννα Φτερνιάτη (Πανεπιστήμιο Πατρών), ο Επίκ. Καθηγητής Ασημάκης Φλιάτουρας (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης), ο Καθηγητής Γιώργος Ανδρουλάκης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) και η Αναπλ. Καθηγήτρια Αναστασία Στάμου (Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Το πρόγραμμα διευθύνει ο Καθηγητής Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά ή με email με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2610-367312, ade@eap.gr) ή να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος στο: https://www.eap.gr/education/postgraduate/biannual/current-trends-in-linguistics-for-

Πιο διαβασμένα