ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΦΕΡΩΝ ΝΕΑ

Ευχαριστήριο Δήμου

Για τη συνεισφορά του με ενίσχυση με φρούτα και λαχανικά όσον αφορά τη σίτιση οικονομικά ασθενέστερων συμπολιτών μας
Ευχαριστήριο Δήμου
Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου και οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του, ευχαριστούμε θερμά την "ΦΡΟΥΤΑΓΟΡΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ" και τον επαγγελματία - δημοτικό σύμβουλο, Γιάννη Κουβάτα, για τη συνεισφορά του με ενίσχυση με φρούτα και λαχανικά όσον αφορά τη σίτιση οικονομικά ασθενέστερων συμπολιτών μας
 
Η συμβολή σας για μας έχει μεγάλη αξία και ελπίζουμε να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση.