ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οι προτάσεις για τις μεταβολές σε σχολικές μονάδες του Δήμου

Μεσούσης της διασποράς του κορωνοϊού και ενώ η μια μετά την άλλη σχολική δομή ή τμήματα σχολικά κλείνουν λόγω εμφάνισης κρουσμάτων, η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ολοκλήρωσε την εισήγηση των μεταβολών των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2021-2022
Οι προτάσεις για τις μεταβολές σε σχολικές μονάδες του Δήμου

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, Χαράλαμπος Σταχτέας, λαμβάνοντας υπόψη του τις εισηγήσεις των Διευθυντών των σχολείων αρμοδιότητας Δευτεροβάθμιας Μαγνησίας καθώς και τις προτιμήσεις των μαθητών και τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας πρότεινε στο Υ.ΠΑΙ.Θ και τους ενδιαφερόμενους Δήμους τις παρακάτω μεταβολές στις σχολικές μονάδες της Μαγνησίας ως εξής:

• Την αυτόνομη λειτουργία του ΕΠΑΛ ΣΚΙΑΘΟΥ από το επόμενο σχολικό έτος καθώς και την προσθήκη του Τομέα "Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας". Υπενθυμίζουμε ότι κατά το τρέχον σχολικό έτος το ΕΠΑΛ Σκιάθου λειτουργεί ως παράρτημα του 1ου ΕΠΑΛ Βόλου με τον Τομέα "Διοίκησης και Οικονομίας" στον οποίο προτάθηκε για τη νέα χρονιά η ίδρυση των εξής τεσσάρων νέων Ειδικοτήτων:
1. «Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών»
2. «Υπαλλήλων Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού»
3. «Υπαλλήλων Εμπορίας και Διαφήμισης»
4. «Υπαλλήλων Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό»

• Την ίδρυση της ειδικότητας «Τεχνικού Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών» του Τομέα «Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος του ΕΠΑΛ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ

• Την ίδρυση των εξής τριών νέων Ειδικοτήτων στο 2ο ΕΠΑΛ Βόλου:
1. «Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας.
2. «Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ» του Τομέα Πληροφορικής
3. «Συντήρησης Έργων Τέχνης-Αποκατάστασης» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών

• Η ίδρυση (επαναλειτουργία) των Λυκειακών Τάξεων στο Γυμνάσιο Ευξεινούπολης στο οποίο έως το 2011 λειτουργούσαν Λυκειακές Τάξεις οπότε και καταργήθηκαν.

• Η ανάκληση της υπ’ αρ. πρωτ. 71327/Δ4/24-6-2011 (ΦΕΚ 1575 τ.Β), Υπουργικής Απόφασης κατάργησής του ΓΕΛ Καναλίων, ώστε να μην απαιτείται κάθε χρόνο η αναστολή της κατάργησής του και να διασφαλιστεί η μελλοντική απρόσκοπτη λειτουργία του ΓΕΛ Καναλίων.