ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΦΕΡΩΝ ΝΕΑ

Ανακοίνωση ΔΕΥΑ Ρήγα Φεραίου

Η ΔΕΥΑ Ρήγα Φεραίου σε συνεργασία με τον Δήμο Ρήγα Φεραίου και την Τεχνική του Υπηρεσία έχει συντάξει την μελέτη για το έργο "Αντικατάσταση γεώτρησης στη θέση ΠΟΔΑΡΙΑ της ΤΚ Καναλίων"
Ανακοίνωση ΔΕΥΑ Ρήγα Φεραίου

Όπως σημειώνεται, ήδη έχει υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΔΕΥΑ και Δήμου Ρήγα Φεραίου και το Δ.Σ. της επιχείρησης έχει λάβει απόφαση για την ανάθεση του συγκεκριμένου έργου.

Στις επόμενες μέρες το έργο θα ξεκινήσει και η γεώτρηση της "ΠΟΔΑΡΙΑΣ" θα δοθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα προς χρήση στους κατοίκους των Καναλίων.