ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επείγουσα έκκληση για αίμα για συμπολίτη μας

Συμπολίτης μας χρειάζεται επειγόντως αίμα και γίνεται έκκληση από την οικογένεια για προσφορά αίματος - Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6974648233
Επείγουσα έκκληση για αίμα για συμπολίτη μας