ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για ένταξη των ωφελούμενων δημοτών στο κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Ρήγα Φεραίου
Υποβολή αιτήσεων για ένταξη στο κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου

Ως μέρα κατάθεσης δικαιολογητικών και διανομής προϊόντων πρώτης ανάγκης:

Kάθε Τετάρτη, 9 π.μ. - 12 μ.μ. στην έδρα του Κοινωνικού Παντοπωλείου, Ηρώων Πολυτεχνίου 4 (έναντι Πλατείας Ρολογιού).

ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ:

 1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή ομογενείς ή αλλοδαποί, νόμιμα διαμένοντες στην Ελλάδα.
 2. Μόνιμοι κάτοικοι Δήμου Φεραίου.
 3. Εισοδηματικά κριτήρια ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ: Ενήλικας 1900 ευρώ. Για κάθε ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των 850 ευρώ και για κάθε ανήλικο μέλος 600 ευρώ.

Η συνολική φορολογητέα αξία ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει τις 115.000 € κατ’ άτομο, προσαυξημένη κατά 20.000 € για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000 € για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο

Τα δικαιολογητικά  που απαιτούνται για την επικύρωση της αίτησης των ωφελούμενων είναι:

 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο σε ισχύ ή άδεια διαμονής σε ισχύ.
 2. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο.
 4. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος του προηγούμενου έτους (Φορολογικό Έτος 2019).
 5. Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης Ε1.
 6. Αντίγραφο Ε9 (εάν υπάρχουν ακίνητα).
 7. Βεβαίωση Τραπέζης ή Υπεύθυνη Δήλωση, που να αναγράφεται το συνολικό ύψος των καταθέσεων κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Τα δικαιολογητικά, που θα ζητούνται, κατά περίπτωση, από την επιτροπή διαχείρισης και την Κοινωνική Λειτουργό, με σκοπό την αποτύπωση μιας συνολικής εικόνας του φακέλου αιτούντος για την σωστή εκτίμηση της πραγματικής του κατάστασης, είναι τα κάτωθι:

 • Σε περίπτωση ανεργίας άνω των έξι (6) μηνών, κάρτα ανεργίας θεωρημένη από τον ΟΑΕΔ και σε περίπτωση μακροχρόνιας ανεργίας, κάρτα ανεργίας θεωρημένη, συνοδευόμενη με βεβαίωση μακροχρόνιας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
 • Σε περίπτωση αναπηρίας, απόφαση ΚΕΠΑ
 • Σε περίπτωση διαζυγίου, διαζευκτήριο.
 • Σε περίπτωση χηρείας, ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 • Σε περίπτωση  που  το  μονήρη  άτομο  ή  οποιοδήποτε   μέλος   της   αιτήτριας  οικογένειας λαμβάνει οποιοδήποτε βοήθημα ή/και σύνταξη ή/και άλλη κρατική παροχή, σχετική βεβαίωση λήψης.
 • Επίσημη ιατρική γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας.
 • Οποιοδήποτε έγγραφο ή στοιχείο αποδεικνύει την έκτακτη κατάσταση.

Η Κοινωνική έρευνα, η οποία πραγματοποιείται από τον Δήμο Ρήγα Φεραίου και συγκεκριμένα από Κοινωνικό Λειτουργό, διεξάγεται, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των αιτούντων και της οικογένειάς τους σε ειδικές περιπτώσεις.

Ο δικαιούχος υποχρεούται στην ενημέρωση της Κοινωνικής Υπηρεσίας για οποιαδήποτε μεταβολή της κατάστασής του.

Δικαιούχοι που μετέχουν ως ωφελούμενοι στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), ΔΕΝ μπορούν να είναι ταυτόχρονα δικαιούχοι και λήπτες των αγαθών και παροχών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Διαθέσιμες αιτήσεις και πληροφορίες για τα δικαιολογητικά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν από τα γραφεία των κοινωνικών δομών του Δήμου Ρήγα Φεραίου   

Οι ενδιαφερόμενοι για τυχόν διευκρινίσεις μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά: 2425023794.

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Δείτε την αίτηση ΕΔΩ.