ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δημιουργούνται ράμπες και χώροι υγιεινής για ΑμεΑ στα σχολεία του Δήμου

Στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" εντάχθηκε νέο έργο για όλες τις σχολικές μονάδες που αφορά στην κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ
Δημιουργούνται ράμπες και χώροι υγιεινής για ΑμεΑ στα σχολεία του Δήμου

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου, στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" εντάχθηκε νέο έργο για όλες τις σχολικές μονάδες στον Δήμο Ρήγα Φεραίου, μετά από τις επιτυχείς, άμεσες και ολοκληρωμένες ενέργειες της Δημοτικής Αρχής σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Συγκεκριμένα, το έργο αφορά στην κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 76.260 ευρώ.

Σκοπός είναι η  βελτίωση των υποδομών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης.

Θα κατασκευαστούν ράμπες σε 13 σχολικές μονάδες του Δήμου Ρήγα Φεραίου και χώροι υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε 22 σχολικές μονάδες του Δήμου Ρήγα.

Συνολικά εργασίες θα γίνουν σε 23 σχολικές μονάδες του Δήμου Ρήγα Φεραίου, όπου κάθε σχολική μονάδα αποτελεί ξεχωριστό υποέργο. 

Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου, Δημήτρης Νασίκας δήλωσε σχετικά: "Ένα σημαντικό ποσοστό των σχολείων παρατηρείται να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα προσβασιμότητας ΑμεΑ, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνει η καθημερινή εξυπηρέτησης τους στους χώρους της εκπαίδευσης. Με το συγκεκριμένο έργο επιλύουμε κάθε δυσκολία προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ εξασφαλίζοντας ίσα δικαιώματα στη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση και πλήρη κοινωνική ενσωμάτωση. Η ορθή και ποιοτική λειτουργία των σχολικών μονάδων του δήμου μας βρίσκεται πάντα σε πρώτη προτεραιότητα και προσπαθούμε καθημερινά να διασφαλίζουμε άριστες συνθήκες για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Το έργο έχει, ήδη, ενταχθεί στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" και θα ξεκινήσει άμεσα η υλοποίηση του.