ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δημοπρατείται η μελέτη για αντιπλημμυρικά έργα στον Κερασιώτη

Δημοπρατείται το επόμενο διάστημα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η μελέτη αντιπλημμυρικών έργων διευθέτησης ρεμάτων Κερασιώτη, από το γεφυράκι Καψάλα μέχρι την εκβολή του στο συλλεκτήρα Σ6
Δημοπρατείται η μελέτη για αντιπλημμυρικά έργα στον Κερασιώτη

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στα 549.845 ευρώ και οδηγεί σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο ρέμα Κερασιώτη και τους συμβάλλοντες του, στο τμήμα από την πεζογέφυρα Καψάλα του οικισμού Κερασιάς έως την εκβολή του Κερασιώτη στο Συλλεκτήρα Σ6, καθώς και στην ολοκλήρωση της κατασκευής του συλλεκτήρα Σ7 ο οποίος προβλέπεται στο πλαίσιο αντιπλημμυρικής προστασίας της πεδινής περιοχής ανατολικά του ταμιευτήρα Κάρλας.

"Εκπονούμε μια νέα μελέτη για την ενίσχυση των αντιπλημμυρικών έργων στον Κερασιώτη ποταμό. Είναι ένα έργο ουσίας που συμβάλλει στην αποτελεσματική προστασία της περιοχής από πλημμυρικά φαινόμενα. Επενδύουμε στην πρόληψη, διευκολύνοντας την καθημερινότητα των πολιτών και ενισχύοντας την ασφάλεια τους", δηλώνει ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός.

Η μελέτη

Η μελέτη θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης της Λεκάνης Απορροής του ποταμού Πάμισου του υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας, με στόχο να παραχθούν οι ενδεδειγμένες λύσεις, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της περιοχής, για την πρόληψη, τη μείωση των κινδύνων επέλευσης ζημιών από πλημμύρες στην υγεία και στο περιβάλλον, στην πολιτιστική κληρονομιά και στην οικονομική δραστηριότητα καθώς και στην αποκατάσταση των ζημιών από πλημμύρες.