ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΦΕΡΩΝ ΝΕΑ

Δέκα νέα κρούσματα στην Θεσσαλία - Τρία στην Μαγνησία

Το δελτίο ενημέρωσης θετικών κρουσμάτων κορωνοϊού από την Περιφέρεια Θεσσαλίας
Δέκα νέα κρούσματα στην Θεσσαλία - Τρία στην Μαγνησία

Στην περιοχή του Βόλου καταγράφηκαν 3 νέα κρούσματα Covid -19. Πρόκειται για στενές επαφές κρουσμάτων και προέκυψαν κατόπιν ιχνηλατήσεως.

Στην περιοχή των Τρικάλων καταγράφηκε 1 νέο κρούσμα Covid -19. Εξετάστηκε σε ιδιωτικό εργαστήριο κατόπιν συμπτωμάτων.

Στην περιοχή της Λάρισας καταγράφηκαν 3 νέα κρούσματα Covid -19. Ένα κρούσμα αποτελεί επαφή κρούσματος και εξετάστηκε στο Γ.Ν. Λάρισας ενώ 2 ακόμη κρούσματα δεν διαθέτουν ενδείξεις επιδημιολογικής σύνδεσης και εξετάστηκαν κατόπιν συμπτωματολογίας ένα στο Π.Γ.Ν. Λάρισας και ένα στο Γ.Ν. Λάρισας.

Στην περιοχή της Καρδίτσας καταγράφηκαν 3 νέα κρούσματα Covid -19. Δύο κρούσματα προσήλθαν και εξετάστηκαν στο Γ.Ν. Καρδίτσας κατόπιν συμπτωματολογίας ενώ 1 ακόμη αποτελεί επαφή κρούσματος και εξετάστηκε στο ίδιο νοσοκομείο.