ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

AΓΓΕΛΙΕΣ

Το Click Cafè ζητά προσωπικό

Το Click Cafè ζητά προσωπικό

Το Click Interne Cafè στο Βελεστίνο ζητά δύο άτομα για μόνιμη απασχόληση.

Τυχόν προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί ως πρόσθετο προσόν.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο κατάστημα.

Τηλέφωνο: 2425022851.