ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΦΕΡΩΝ ΝΕΑ

Πρόστιμα για μάσκες στο Βελεστίνο

Σύμφωνα με πληροφορίες το πρωί της Τετάρτης επιβλήθηκαν πρόστιμα για μη χρήση μάσκας στο Βελεστίνο
Πρόστιμα για μάσκες στο Βελεστίνο

Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο διοικητικό πρόστιμο είναι 150 ευρώ.