ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΦΕΡΩΝ ΝΕΑ

Κατάληψη σε Γυμνάσιο - Λύκειο κι ΕΠΑ.Λ. Βελεστίνου

Κλειστό παραμένει το ΕΠΑ.Λ. Βελεστίνου ενώ σήμερα τελούν υπό κατάληψη το Λύκειο και Γυμνάσιο Βελεστίνου - Συνεχίζονται οι καταλήψεις στα σχολεία της Μαγνησίας και της Ελλάδας
Κατάληψη σε Γυμνάσιο - Λύκειο κι ΕΠΑ.Λ. Βελεστίνου
Εικόνα αρχείου

Οι μαθητές του Λυκείου αντιδρούν στη χρήση μάσκας ζητώντας παράλληλα μικρότερο αριθμό μαθητών ανά τάξη και πρόσληψη περισσότερων καθηγητών. Ακόμη, αντιτάσσονται στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για τις Πανελλαδικές.

Όσον αφορά το Γυμνάσιο, τα παιδιά ζητούν ολιγομελή τμήματα αλλά και αγορά απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την σχολική μονάδα.