ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΦΕΡΩΝ ΝΕΑ

Ανακοίνωση Δήμου για αιγοπροβατοτρόφους

Κτηνοτρόφοι οι οποίοι εκτρέφουν τουλάχιστον 20 ενήλικα θηλυκά αιγοπρόβατα και παρέδωσαν τουλάχιστον 100 κιλά γάλα εντός του 2019, δικαιούνται άμεσης οικονομικής ενίσχυσης λόγω κορωνοϊού
Ανακοίνωση Δήμου για αιγοπροβατοτρόφους
Φωτογραφία: Φοίβος Παπαγεωργίου / Μουσικό Βαγόνι

Όπως σημειώνεται, οι αιτήσεις υποβάλλονται απευθείας στο σύστημα υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ (ΑΕΕ) μέχρι 8 Οκτωβρίου 2020.