ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΦΕΡΩΝ ΝΕΑ

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και ώρα 11 π.μ. κεκλεισμένων των θυρών και με θέμα την αποδοχή παραίτησης του Δημητρίου Παλληκάρη από τη θέση του αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και την εκλογή νέου αντιπροέδρου
Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου