ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

AΓΓΕΛΙΕΣ

Ζητείται προσωπικό από την εταιρεία ΑΦΟΙ Ι. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Α.Ε. (ΕΛΗΞΕ)

Ζητείται προσωπικό από την εταιρεία ΑΦΟΙ Ι. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Α.Ε. (ΕΛΗΞΕ)

Ζητείται εργατικό προσωπικό (γυναίκες) από την εταιρεία ΑΦΟΙ Ι. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Α.Ε., για μόνιμη απασχόληση στον τομέα της παραγωγής.

Για πληροφορίες και προσκόμιση βιογραφικών

Τηλέφωνο: 2425022990.

Email: kalogirosolives@gmail.com