ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σε νέο πρόγραμμα Erasmus+ το Γυμνάσιο Στεφανοβικείου

Πρόκειται για ένα φιλόδοξο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που στόχο του έχει να προωθήσει την ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών στα πλαίσια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ως τρόπο αντιμετώπισης διαπολιτισμικών συγκρούσεων
Σε νέο πρόγραμμα Erasmus+ το Γυμνάσιο Στεφανοβικείου
Φωτογραφία αρχείου

Το  Γυμνάσιο  Στεφανοβικείου με χαρά ανακοινώνει τη συμμετοχή του ως εταίρος κατά την διετία 2020-2022 στο  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα  Erasmus+, Δράση KA229/"Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών" με τίτλο "Developing Interculturally Competent Students as a way of Overcoming Cultural Conflicts", το οποίο  επιχορηγείται  από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ι.Κ.Υ. 

Η στρατηγική σύμπραξη θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με σχολεία εταίρους από την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Πολωνία και την Τουρκία. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που στόχο του έχει να προωθήσει την ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών στα πλαίσια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ως τρόπο αντιμετώπισης διαπολιτισμικών συγκρούσεων.

Η διαπολιτισμική αγωγή, η οποία εμφανίστηκε στην Ευρώπη τα τελευταία είκοσι χρόνια, αποσκοπεί στην επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν από τη συνάντηση διαφορετικών πολιτισμών, με κύριο εργαλείο την εκπαίδευση. Το φαινόμενο της πολυπολιτισμικότητας χαρακτηρίζει αρκετές χώρες και κατεξοχήν την Ελλάδα – ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια – λόγω της ογκώδους προσέλευσης  Σύριων και άλλων λαών της Μέσης Ανατολής, πράγμα το οποίο καθιστά το συγκεκριμένο project ιδιαίτερα επίκαιρο. Η σημερινή δραματική ανάμειξη λαών μπορεί να δημιουργήσει όλων των ειδών κοινωνικές εντάσεις και συγκρούσεις και η  διαπολιτισμική εκπαίδευση μέσα από την καθημερινή παιδαγωγική πρακτική έχει στόχο να καλλιεργήσει την εναντίωση σε κάθε είδους διάκριση, είτε αυτή είναι κοινωνική, πολιτισμική, φύλου, γλωσσική ή θρησκευτική. Σε κάθε είδους στερεοτυπική ιεράρχηση του διαφορετικού.

Η συμμετοχή του σχολείου στο πρόγραμμα αυτό θα δώσει την ευκαιρία στους μαθητές να αναπτύξουν με μια σειρά δραστηριοτήτων ορισμένες ήπιες δεξιότητες  (soft skills) που συμβάλλουν στην επίτευξη της διαπολιτισμικής μάθησης όπως είναι η Ενσυναίσθηση, η Ανοχή της αμφισημίας, η Αυτεπίγνωση και η Συναισθηματική δεκτικότητα. Το πρόγραμμα είναι εξίσου σημαντικό για τους εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου Στεφανοβικείου δεδομένου του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν οι δάσκαλοι στην προετοιμασία των νέων γενεών προκειμένου να γίνουν πολίτες ενός κόσμου ο οποίος αναπόφευκτα θα γίνει πιο πολυπολιτισμικός στο μέλλον.

Υπό το πρίσμα των εξαιρετικών συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί από την πανδημία COVID- 19, η υλοποίηση του προγράμματος θα ξεκινήσει όταν οι συνθήκες για την ασφάλεια των συμμετεχόντων  το επιτρέψουν.