ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συλλογή μασκών, γαντιών και αντισηπτικών για το Γηροκομείο Καναλίων

Το ίδρυμα κάνει έκκληση να συγκεντρωθούν σε όλους τους Ιερούς Ναούς της Μητροπόλεως μάσκες μίας χρήσης, γάντια μεσαίου μεγέθους μίας χρήσης και αντισηπτικά κάθε μεγέθους, με σκοπό να εξασφαλιστεί η ασφάλεια τόσο των τροφίμων όσο και του προσωπικού του Εκκλησιαστικού Γηροκομείου Καναλίων
Συλλογή μασκών, γαντιών και αντισηπτικών για το Γηροκομείο Καναλίων

Η πανδημία του κορονοϊού βρίσκεται, δυστυχώς, σε εξέλιξη και αυτή τη στιγμή απειλεί κυρίως δομές που φιλοξενούν ηλικιωμένους και ασθενείς. Το Εκκλησιαστικό Γηροκομείο Καναλίων, με αίσθημα υψηλής ευθύνης, εφαρμόζει όλα τα μέτρα που επιβάλλει η Πολιτεία, με σκοπό την αποτροπή της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Από τα πρώτα μέτρα που ελήφθησαν ήταν καθημερινά η χρήση της μάσκας, αντισηπτικών και γαντιών, τόσο για το προσωπικό, όσο και για τους τροφίμους. Το Ίδρυμα ανέλαβε, από την πρώτη στιγμή, το κόστος αγοράς, σε καθημερινή βάση, μασκών, αντισηπτικών και γαντιών μίας χρήσης.

Τα αποθέματα, όμως, έχουν εξαντληθεί και το Ίδρυμα αδυνατεί, λόγω οικονομικών δυσχερειών, να συνεχίσει την προμήθεια αυτών των μέσων προστασίας από τον κορονοϊό. Το ίδρυμα κάνει έκκληση να συγκεντρωθούν σε όλους τους Ιερούς Ναούς της Μητροπόλεως μάσκες μίας χρήσης, γάντια μεσαίου μεγέθους μίας χρήσης και αντισηπτικά κάθε μεγέθους, με σκοπό να εξασφαλιστεί η ασφάλεια τόσο των τροφίμων όσο και του προσωπικού του Εκκλησιαστικού Γηροκομείου Καναλίων.