ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΦΕΡΩΝ ΝΕΑ

Προσλήψεις επιστημόνων με σύμβαση στην Περιφέρεια

Προσλήψεις τεσσάρων ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έως τεσσάρων μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού ανακοίνωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας
Προσλήψεις επιστημόνων με σύμβαση στην Περιφέρεια

Την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τεσσάρων ατόμων κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19, διάρκειας τεσσάρων μηνών κατ` ανώτατο όριο, για κάλυψη αναγκών των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής Προστασίας της έδρας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην Λάρισα.

Αφορούν τις εξής ειδικότητες: ΠΕ Βιοχημικών, ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕ Μηχανικών Ηλεκτρονικών, ΤΕ Μηχανικών Ηλεκτρολόγων.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων - υπεύθυνων δηλώσεων, από 29/08/2020 έως και 31/08/2020.

Η πρόσληψη των ατόμων θα γίνει με απόφαση του Περιφερειάρχη μετά από εισήγηση τριμελούς
επιτροπής η οποία θα συγκροτηθεί στην έδρα της Περιφέρειας.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη και πληροφορίες ΕΔΩ.