ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στο ΕΣΠΑ η ηλεκτροκίνηση της Σιδηροδρομικής Γραμμής Λάρισα-Βόλος

Στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα στο Ε.Π. ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ εντάχθηκε το έργο της ηλεκτροκίνησης, σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και τηλεπικοινωνιών της μονής σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισα-Βόλος.
Στο ΕΣΠΑ η ηλεκτροκίνηση της Σιδηροδρομικής Γραμμής Λάρισα-Βόλος
Με την ολοκλήρωση του θα παραδοθούην 61,5χλμ αναβαθμισμένης γραμμής που θα διαθέτει ETCS και Ηλεκτροκίνηση τύπου trolley , με αναβάθμιση από μετρική σε κανονική της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα ΣΣ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ - ΒΙΠΕ - ΣΣ ΒΟΛΟΥ.
 
Το έργο περιλαμβάνει:
 
1. Το υποέργο της κατασκευής το οποίο αφορά νέα παραλλαγή της μονής γραμμής στο τμήμα ΧΘ49,184 έως τη ΧΘ 59,677 (είσοδος Σ.Σ. Βόλου) προς αντικατάσταση της υπάρχουσας, μη λειτουργούσας μετρικής γραμμής.
 
Στην πλήρη κατασκευή του Συστήματος Ηλεκτροκίνησης που περιλαμβάνει: την εναέρια γραμμή επαφής τύπου τρόλει για 
25kV, 50Hz, τον Υ/Σ ισχύος έλξης Ριζόμυλου, το σύστημα Τηλεδιοίκησης–Τηλεελέγχου της ηλεκτροκίνησης και την ένταξη του στο υφιστάμενο Κέντρο Τηλεδιοίκησης Θεσσαλονίκης.
 
Θα εγκατασταθεί σύγχρονο σύστημα σηματοδότησης με τηλεδιοίκηση και ETCS. Θα κατασκευαστεί δομημένη καλωδίδωση για την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών κατά τη λειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής. 
 
Θα ανακαινιστεί-τακτοποιηθεί μέρος των γραμμών και αλλαγών στους σταθμούς Χάλκης, Μελίας, Κυψέλης, Αρμενιου και Βελεστίνου.
 
Θα ανακαινιστούν τα κτίρια των σταθμών Χάλκης, Μελίας, Κυψέλης, Αρμενιου, Βελεστίνου, Λατομείου και Βόλου για την κατασκευή τεχνικών δωματίων.
 
Θα κατασκευαστεί νέα στάση στην περιοχή της ΒΙΠΕ από τη Χ.Θ.54+480 έως τη Χ.Θ.54+600 για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων της ΒΙΠΕ.
 
Τέλος θα γίνουν εργασίες μικρής κλίμακας στους σταθμούς και στην ανοιχτή γραμμή (εργα πολιτικού μηχανικού, Η/Μ εγκαταστάσεων κλπ).κ.α.
 
Η δημοπράτηση του έργου θα πραγματοποιηθεί από την ΕΡΓΟΣΕ με το κόστος να προσδιορίζεται σε 92,3εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ) η δε λήξη της πράξης ορίστηκε την 31η Δεκεμβρίου 2023.