ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΡΕΤΡΟ

Το παράπηγμα του Δημοτικού Σχολείου μετά το σεισμό

Το παράπηγμα του Δημοτικού Σχολείου μετά το σεισμό

Βελεστίνο. Η δασκαλα Ελισάβετ Ζήλου με τους μαθητές της μπροστά στο παράπηγμα που στήθηκε για Σχολείο μετά το σεισμό του 1957.

από το αρχείο του Δρ. Δημητρίου Καραμπερόπουλου

Πιο διαβασμένα

25η Μαρτίου - 1965

25η Μαρτίου - 1965

Ρήγας 80s

Ρήγας 80s