ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προσλήψεις εποχικών με ημερομίσθια

Την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού 20 ατόμων μέχρι και πέντε ημερομισθίων ανά πρόσωπο για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο
Προσλήψεις εποχικών με ημερομίσθια

Η πρόσληψη θα γίνει με στόχο την κάλυψη πρόσκαιρων κι εποχιακών αναγκών.

Αρμόδιο όργανο για τον αριθμό των ατόμων, την επιλογή των ειδικοτήτων που απαιτούνται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες και την πρόσληψη, είναι ο Δήμαρχος.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση στη Διαύγεια ΕΔΩ.