ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δίχρονη προσχολική αγωγή και στο Δήμο Ρήγα Φεραίου

Δίχρονη προσχολική αγωγή και στο Δήμο Ρήγα Φεραίου

Έγινε ΦΕΚ η απόφαση σύμφωνα με την οποία σε 117 νέους δήμους από το σχολικό έτος 2019-2020 και εφεξής, εφαρμόζονται οι προβλέψεις του Νόμου για την υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση.

Η απόφαση έλαβε υπόψη της τις εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες διαπιστώθηκαν μετά από γνώμη των αντίστοιχων τριμερών επιτροπών. Στη Μαγνησία και τις Β. Σποράδες, η υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση θα εφαρμοστεί στους Δήμους Βόλου, Αλμυρού, Ρήγα Φεραίου και Σκιάθου.