ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τελειώνει η προθεσμία για τα εγκαταλελειμμένα οχήματα

Στο τέλος φτάνει η προθεσμία των 45 ημερών σχετικά με την διαδικασία περισυλλογής των εγκαταλελειμμένων οχημάτων στην Κοινότητα Βελεστίνου, από την ημερομηνία προειδοποίησης (αυτοκόλλητες ειδοποιήσεις) των ιδιοκτητών
Τελειώνει η προθεσμία για τα εγκαταλελειμμένα οχήματα

Οι ιδιοκτήτες οφείλουν να αποσύρουν τα οχήματα τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας σε δικό τους αποθηκευτικό χώρο, διότι μετά το πέρας της προθεσμίας ο Δήμος θα προβεί στην υλοποίηση των προβλεπομένων νόμιμων διαδικασιών.

Υπενθυμίζεται ότι θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία και για τα υπόλοιπά δημοτικά διαμερίσματα.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

Χρήστος Σπαθής, Τοπικός Σύμβουλος Βελεστίνου: 6984418506.
Σταύρος Χατζής, Δημοτικός Σύμβουλος: 6972214365.
Γραφείο Δημάρχου: 2425350211.