ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΡΕΤΡΟ

Μερική άποψη του Βελεστίνου

Μετά το σεισμό του Μαρτίου 1957, κατά την ανέγερση της εκκλησίας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
Μερική άποψη του Βελεστίνου

Μερική άποψη.