ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΡΕΤΡΟ

Μεταφέροντας προϊόντα με το κάρο στο Βόλο

Άλλες εποχές...
Μεταφέροντας προϊόντα με το κάρο στο Βόλο

Ο Στέφανος Δημ. Μπομπότης μεταφέροντας με το κάρο γεωργικά προϊόντα το 1953 στο Βόλο. Τότε, οι καλλιεργητές του Βελεστίνου μετέφεραν με κάρα τα προϊόντα τους στο Βόλο.

*από το αρχείο του Δρ. Δημητρίου Καραμπερόπουλου.

Πιο διαβασμένα