ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΦΕΡΩΝ ΝΕΑ

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για άδειες κτηνοτροφικής εγκατάστασης και άδειες διατήρησης

Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για άδειες κτηνοτροφικής εγκατάστασης και άδειες διατήρησης

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων ενημερώνει τους φορείς των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων όλων των κατηγοριών, που λειτουργούσαν μέχρι 12-03-2012 και οι οποίοι συνεχίζουν να λειτουργούν χωρίς άδεια εγκατάστασης (άδεια λειτουργίας) ότι σύμφωνα με το ν. 4691/2020 (Α΄ 108) παρατείνεται έως 31-12-2020 η προθεσμία λήψης άδειας εγκατάστασης, η οποία εκδίδεται με την υποβολή στην Υπηρεσία μας σχετικού αιτήματος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως ορίζει ο ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52 Α΄) .

Η ανωτέρω παράταση έως 31-12-2020, αφορά επίσης και αιτήσεις για την έκδοση αδειών διατήρηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός και πλησίον οικισμών που είχαν ιδρυθεί –κατασκευασθεί και λειτουργούσαν (διέθεταν ζωικό κεφάλαιο) πριν τις 12-03-2012.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να ανατρέξουν στον ιστότοπο του ΥΠΑΑΤ www.minagric.gr και της Περιφέρειας Θεσσαλίας www.thessaly.gov.gr, καθώς και να επικοινωνούν με την Υπηρεσία μας στον τηλεφωνικό αριθμό 2421352408.