ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τα Προγράμματα Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει προγράμματα εκπαίδευσης που πληρούν τις προϋποθέσεις του νέου νόμου (ΦΕΚ 13/29-01-2019) ως προς την μοριοδότηση
Τα Προγράμματα Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Επιπλέον, στοχεύει στην προώθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων e-learning ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες εκπαιδευτικές εξελίξεις και τις απαιτήσεις αρκετών επαγγελματικών κλάδων διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο την παροχή γνώσης προς όλους. Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλεί να γνωρίσετε τα εκπαιδευτικά του προγράμματα και θα βρίσκεται πάντα κοντά σας για οποιαδήποτε ενημέρωση.

Α/Α Πρόγραμμα / Διάρκεια / Περίοδος Εγγραφών / Επ. Υπεύθυνος/η

1 Καινοτόμες Παιδαγωγικές & Διδακτικές Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία & τη Μάθηση 9 μήνες Έως 15/6/2020 κα. Μπότσογλου Καφένια

2 Ειδική Αγωγή – Μαθησιακές Δυσκολίες : Παρεμβάσεις στη Γλώσσα & τα Μαθηματικά 9 μήνες Έως 19/6/2020 κα. Τζιβινίκου Σωτηρία

3 Αποτελεσματική Εκπαιδευτική Πράξη & Συμβουλευτική Διαχείρισης Κρίσεων στη Σχολική Κοινότητα 9 μήνες Έως 26/06/2020 κ. Ρουσσάκης Ιωάννης

4 Επιμόρφωση-Εξειδίκευση Εκπαιδευτών στο STEM 9 μήνες Έως 30/06/2020 κ. Σταμούλης Γεώργιος

5 SELF – DEFENSE INSTRUCTOR I 2 μήνες Έως 7/07/2020 κ. Κουθούρης Χαρίλαος

6 Η Καινοτόμα Θεματική/Διεπιστημονική Προσέγγιση "ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ» (STORYLINE) για τη Διδασκαλία σε ΟΛΕΣ τις ΜΟΡΦΕΣ και ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και η Εκπαιδευτική Αξιοποίηση του ΣΕΝΑΡΙΟΥ και του ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ" 9 μήνες Έως 31/08/2020 κα. Ηλιοπούλου Ιφιγένεια

7 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά με MatLab & Octave
3 μήνες Έως 31/08/2020 κα. Αδάμ Μαρία

8 Ἀλυπίας Τέχνη – Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία Ι
10 μήνες Έως 25/09/2020 κ. Κλεφτάρας Γεώργιος

9 Φυσικοθεραπεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Σύγχρονες Τεκμηριωμένες Προσεγγίσεις 7 μήνες Έως 10/10/2020 κα. Κορτιάνου Ελένη

10 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 2 μήνες Έως τη συμπλήρωση τμήματος κ. Μάγος Κωνσταντίνος

11 "AutoCAD: Δισδιάστατη (2D) Ψηφιακή Σχεδίαση & Εισαγωγή στην Τρισδιάστατη Σχεδίαση (3D)" 3 μήνες Έως τη συμπλήρωση τμήματος κ. Αλαμανής Νικόλαος

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε :

Γραμματεία Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας: Γιαννιτσών & Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, 38334 – Βόλος, Τηλ: 2421006366-90-91, e-mail: learning@uth.gr

http://www.learning.uth.gr/