ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΡΕΤΡΟ

Χαρακτικό του Βελεστίνου (1950)

Από τα χέρια του Έλληνα εικαστικού, Νικόλα
Χαρακτικό του Βελεστίνου (1950)

Βελεστίνος (1950), χαρακτικό με μολύβι του γλύπτη και χαράκτη Νικόλα (Νικόλαος Παυλόπουλος), ο οποίος κατάγονταν από τον Άγιο Γεώργιο Νηλείας.

Από το αρχείο του Δρ. Δημητρίου Καραμπερόπουλου.

Πιο διαβασμένα