ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Έπαινος υψηλών προδιαγραφών για τη μονάδα αδερφών Κορώνα

Η προβατοτροφική εγκατάσταση στον Άγιο Γεώργιο Φερών έλαβε έπαινο ύστερα από συμμετοχή σε κτηνιατρική έρευνα που αφορά τη μείωση χρήσης αντιβιοτικών στα ζώα
Έπαινος υψηλών προδιαγραφών για τη μονάδα αδερφών Κορώνα
Τα αδέρφια, Αντώνης, Γιώργος και Αποστόλης Κορώνας που συνέχισαν - επέκτειναν την παράδοση της οικογένειας

Όπως μας εξηγει ο ένας εκ των τριών αδερφών της μονάδας, ο γεωπόνος - ζωοοτέχνης Γεώργιος Κορώνας, "το Disarm είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που προσπαθεί να μειώσει τη χρήση των αντιβιοτικών στα ζώα και να δώσει έμφαση στην πρόληψη, μέσω διαφόρων ορθών πρακτικών.

Αυτή η διαδικασία αφορά τόσο στην κατανάλωση ζωϊκών προϊόντων από τον άνθρωπο όσο και τις απεκκρίσεις των ζώων στο περιβάλλον με απώτερο στόχο τη μείωση της ανθεκτικότητας των μικροβίων στα αντιβιοτικά, για λόγους δημόσιας υγείας.

Να σημειωθεί πως υπεύθυνος φορέας υλοποίησης του προγράμματος στην Ελλάδα είναι το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με τον Ομότιμο Καθηγητή, Γεώργιο Ζέρβα να επισκέπτεται τις πέντε μονάδες που έχουν επιλεγεί, ανάμεσά τους και η συγκεκριμένη στον Άγιο Γεώργιο.

Τέλος, επισημαίνεται πως το συγκεκριμένο "project" με πρόβατα γαλακτοπαραγωγών φυλών λαμβάνει χώρα σε Ελλάδα και Γαλλία και για αυτό θα υπάρξει στο μέλλον επίσκεψη ομάδας Ελλήνων κατηνοτρόφων σε γαλλικές πόλεις και αντίστροφα.

Το πιστοποιητικό που αφορά την προβατοτροφική εκμετάλλευση:

Η προβατοτροφική μονάδα των αδελφών Κορώνα στο Βελεστίνο Μαγνησίας, συμμετείχε ενεργά, ως μονάδα αναφοράς, στη Multi-Actor Farm Health Team του προγράμματος DISARM -European Horizon 2020- για τη μείωση της αντοχής των μικροβίων στα αντιβιοτικά.

Η μονάδα αξιολογήθηκε με το International BIOCHECK, UGent ερωτηματολόγιο, βάσει εξωτερικών κι εσωτερικών δεικτών βιοασφάλειας και χαρακτηρίστηκε ως μονάδα υψηλών προδιαγραφών.

Οι πρότυπες εγκαταστάσεις στον Άγιο Γεώργιο