ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΦΕΡΩΝ ΝΕΑ

Περίπου 20% των δημοτών ρύθμισαν τις οφειλές στη ΔΕΥΑΡΦ

Νέα ανακοίνωση από τη ΔΕΥΑ Ρήγα Φεραίου για ρύθμιση οφειλών
Περίπου 20% των δημοτών ρύθμισαν τις οφειλές στη ΔΕΥΑΡΦ

Θυμίζουμε πως σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση από 1η Ιουνίου 2020 η ΔΕΥΑΡΦ  θα προβεί στην διακοπή των παροχών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης όσων αμελήσουν να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, οι οποίες έφταναν συνολικά σε ύψος 1.750.000 ευρώ.