ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΦΕΡΩΝ ΝΕΑ

Πρόγραμμα κουνοποκτονιών

Η εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών με τη μέθοδο της προνυμφοκτονίας για το χρονικό διάστημα από 25 έως 29 Μαΐου (επικαιροποίηση χαρτογράφησης, δειγματοληψίες, ψεκασμοί περιαστικού και φυσικού συστήματος)
Πρόγραμμα κουνοποκτονιών
Αναλυτικά: