ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

"Θα καταδικάσει την πόλη του Βόλου σε αποτεφρωτήρα των εγχώριων και εισαγόμενων απορριμμάτων"

Η Επιτροπή Αγώνα Πολιτών Βόλου κατά της καύσης σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ ζητά να ακυρωθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Εργοστασίου Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων του ΦοΔΣΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
"Θα καταδικάσει την πόλη του Βόλου σε αποτεφρωτήρα των εγχώριων και εισαγόμενων απορριμμάτων"

Όπως διαβάζουμε στην εφημερίδα "Θεσσαλία", στο δημοτικό συμβούλιο Βόλου αποφασίζεται την Δευτέρα η περιβαλλοντική αδειοδότηση της μονάδας παραγωγής SRF στον Δήμο Βόλου , έργο που φέρει το τίτλο, ‘‘Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Βόλου στη θέση "Κάκκαβος".

Η ανακοίνωση της Επιτροπής:

Η Επιτροπή Αγώνα Πολιτών Βόλου κατά της καύσης σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ λαμβάνοντας υπόψη της την εισήγηση - κριτική της επιστημονικής ομάδας αναφορικά με την ΜΠΕ για την Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Βόλου της Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων και δεδομένης της βασικής της αρχής, που υποστηρίζει την ορθολογική διαχείριση απορριμμάτων με βάση το zerowaste καταλήγει στο κείμενο που ακολουθεί:

Καλούμε κάθε φορέα, σύλλογο, συλλογικότητα και κάθε πολίτη του Βόλου να συμμετάσχει στη διαβούλευση της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο link αυτό: https://bit.ly/2WbwDiC ως τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2020 που λήγει η διάρκεια διαβούλευσης γιατί θα ληφθεί υπόψη από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Μπορεί να παραλλάξει το κείμενο αυτό ή να στείλει κάποιο νέο, το σημαντικό είναι να φανεί ότι αντιδρούμε στο εργοστάσιο αυτό.
Στάλθηκε στα ΜΜΕ, φορείς, συλλόγους και συλλογικότητες και στη Διαβούλευση:

Για τη διαβούλευση επί της ΜΠΕ για την Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Βόλου της Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων

ΓΕΝΙΚΑ

Είναι γνωστό ότι εντός του 2020 πρόκειται να δημοπρατηθούν στη χώρα μας 17 εργοστάσια επεξεργασίας αστικών αποβλήτων. Μεταξύ αυτών είναι κι εκείνο του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Μαγνησίας. Η δυναμικότητα επεξεργασίας του θα είναι 50.592 τόνοι αστικών αποβλήτων ετησίως και 15.200 τόνοι οργανικών που θα προέρχονται από κλαδέματα. Σύνολο 65.792 τόνοι ετησίως. Επιπλέον για την παραγωγή του κομπόστ θα εισάγεται κατάλληλο υλικό δομής σε ποσότητα 6.500tn.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της τελικής του ετήσιας παραγωγής, όπως προβλέπει η προμελέτη του έργου, θα είναι:
1. Ανάκτηση χρήσιμων υλικών όπως μέταλλα, χαρτί, γυαλί και πλαστικό σε ποσοστό 12% (7.774 tn)
2. Βελτιωτικό υλικό επικάλυψης εδαφών (κομπόστ) σε ποσοστό19% (12.700tn)
3. Δευτερογενές καύσιμο, το οποίο θα αποτελείται από υπολείμματα αποβλήτων και θα είναι κατάλληλο για χρήση από τσιμεντοβιομηχανίες (rdf), σε ποσοστό 27% (18.210tn)
4 Υπολείμματα, τα οποία θα οδηγούνται σε ταφή στον όμορο ΧΥΤΥ, σε ποσοστό 18.5% (12.200tn)
5.Θα υπάρχουν απώλειες από τη βιολογική διεργασία, που υπολογίζονται σε ποσοστό 32.5% (21.442tn). Από την διεργασία αυτή των οργανικών (σήψη), θα παράγεται βιοαέριo, που θα καίγεται σε υπάρχουσα μονάδα για παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος.

ΠΑΡΑΤHΡΗΣΕΙΣ

Α) Είναι αξιοσημείωτο ότι η γραμμή παραγωγής RDF, δεν προβλέπεται να υπάρχει στις δυνατότητες των αντίστοιχων μονάδων των γειτονικών νομών Λάρισας, Τρικάλων - Καρδίτσας, και Φθιώτιδας. Επίσης δεν υπάρχει και στα εργοστάσια Ιωαννίνων και Κοζάνης που ήδη λειτουργούν. Αυτό φυσικά συνδέεται με την αναφορά στην σχετική ΜΠΕ ότι τα επεξεργασμένα σκουπίδια με τη μορφή SRF θα πρέπει να έχουν χαρακτηριστικά για τη χρήση τους στην τσιμεντοβιομηχανία και φυσικά στον Βόλο λειτουργεί ήδη τσιμεντοβιομηχανία. Αυτό αναπόφευκτα θα καταδικάσει την πόλη του Βόλου σε αποτεφρωτήρα των εγχώριων και εισαγόμενων απορριμμάτων. Το μόνο όφελος για τον πολίτη θα είναι η επιβάρυνση της υγείας του, της προσωπικής και τοπικής οικονομίας και δη του περιβάλλοντος.
Β) Στο Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό του Βόλου, που δημοσιεύτηκε στη σελίδα 7 του ΦΕΚ 237 στις 4/11/2016 προβλέπεται ρητά η μελλοντική απομάκρυνση του εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου της LafargeHolcim (ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ) που λειτουργεί εντός των ορίων του Δήμου Βόλου. Στη θέση αυτή, που βρίσκεται στο παραλιακό μέτωπο του δημοτικού διαμερίσματος της Άγριας, προβλέπεται να δημιουργηθούν εγκαταστάσεις τουρισμού και αναψυχής.
Γ) Στο ΦΕΚ 1298 τον Απρίλιο του 2017, παρ. 99, αναφερεται ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η παραγωγή RDF από τέτοιες μονάδες, είναι οικονομικά βιώσιμη, εφόσον αυτές βρίσκονται σε μέγιστη γεωγραφική ακτίνα 200 χλμ. από εργοστάσια που τα χρησιμοποιούν.
Δ) Είναι γνωστό από πρόσφατη έγκυρη μελέτη του Π.Θ. (Φεβρουάριος 2019) ότι στο Βόλο η νοσηρότητα και η θνησιμότητα νέων ανθρώπων είναι, ανεξήγητα, πολύ πάνω από τον πανελλήνιο μέσο όρο
Ε) Είναι επίσης γνωστό από πολλές σχετικές μελέτες ότι η καύση πλαστικών, που είναι το κυρίαρχο υλικό σύστασης του RDF με κωδικό 19.12.10, το οποίο χρησιμοποιεί ως καύσιμη ύλη το εργοστάσιο της LafargeHolcim (ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ), ενοχοποιείται για παραγωγή διοξινών, φουρανίων και βαρέων μετάλλων, τα οποία διαφεύγουν σε μεγάλες ποσότητες που θέτουν σε διαρκή κίνδυνο την Δημόσια Υγεία (ΕΜΠ 2009,SINTEF 2008)
Στ) Έγινε γνωστό από την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της LafargeHolcim (ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ) ότι κάθε χρόνο εκπέμπονται προς την πόλη εκατοντάδες κιλά βαρέων μετάλλων και άλλων χημικών ρύπων, με απρόβλεπτες μελλοντικές επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία (βλέπε πίνακα εκπεμπόμενων ρύπων μετά την αντιρρυπαντική προστασία στη σχετική ΜΠΕ)
Ζ) Τέτοιου είδους εργοστάσια είναι οικονομικά ασύμφορα τόσο η κατασκευή τους όσο και η λειτουργία τους, κόστος που θα επιβαρύνει δυστυχώς, τους πολίτες.

ΣΥΝΘΕΣΗ

1) Από τα παραπάνω γίνεται αμέσως προφανές ότι ο κεντρικός σχεδιασμός για την διαχείριση των αστικών αποβλήτων προβλέπει μια γραμμή παραγωγής RDF-SRF σε κάθε ευρύτερη γεωγραφική περιοχή με αδήλωτη μεν αλλά έκδηλη, την άμεση μεταφορά των υπολειμμάτων των γειτονικών νομών σε αυτή, προκειμένου να δεματοποιούνται και να μετατρέπονται σε δευτερογενές καύσιμο. Για την Κεντρική Ελλάδα μόνο το εργοστάσιο του Βόλου θα έχει αυτή την δυνατότητα και επομένως σ` αυτό θα μεταφέρονται για δεματοποίηση τα προς καύση υπολείμματα από Λαμία, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Λάρισα, Κοζάνη και Ιωάννινα. Αυτό καθίσταται σαφές από τις παρατηρήσεις Α και Γ και τη συνεχιζόμενη λειτουργία της ΑΓΕΤ στο Βόλο, γεγονός με το οποίο όλη η βολιώτικη κοινωνία αντιδρά.
2) Ο σχεδιασμός αυτός όχι μόνο έρχεται σε αντίθεση με τον Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό, αλλά θα αποτελέσει και την αιτία μη εφαρμογής του, επειδή θα έχει σχεδιασθεί και επενδυθεί οικονομικά το μέλλον της διαχείρισης αστικών αποβλήτων της Κεντρικής Ελλάδας, με παράλληλη έμμεση παράταση της ανοχής, στην λειτουργία μιας ιδιαίτερα βαριάς και οχλούσας βιομηχανίας που θα έπρεπε να έχει μεταφέρει την δράση της σε αμιγώς βιομηχανική περιοχή και όχι να παραμένει σε λειτουργία εντός της πόλης του Βόλου.
3) Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις Δ και Στ αλλά και με πρώτα συμπεράσματα της έρευνας, που πραγματοποιεί το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το οποίο καταγράφει ανησυχητικά επίπεδα ρύπανσης στον ατμοσφαιρικό αέρα στην πόλη μας (Βλ. δημοσιεύματα τοπικών εφημερίδων με δηλώσεις του επί κεφαλής καθηγητή), η αποτελεσματική προστασία της Δημόσιας Υγείας δεν μπορεί να είναι συμβατή με την λειτουργία αυτού του εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου στη σημερινή του θέση αλλά ούτε και με τη λειτουργία ενός άλλου μεγάλου εργοστασίου παραγωγής SRF/RDF μέσα στην πόλη.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Για τους λόγους 1,2,3, που προαναφέρθηκαν, ζητάμε να ακυρωθεί η Μ.Π.Ε. του Εργοστασίου Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων του ΦοΔΣΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ.

Ως γνωστόν, η Επιτροπή Αγώνα Πολιτών Βόλου κατά της καύσης σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ έχει σχεδιάσει πρόταση ορθολογικής διαχείρισης απορριμμάτων, η οποία βασίζεται στην παραγωγή μηδενικών αποβλήτων, σύμφωνα με την οποία τέτοιου είδους εργοστάσια δεν έχουν θέση. Ρητή πρόταση της Επιτροπής είναι τα χρήματα αυτά να επενδυθούν τόσο στην κατασκευή εργοστασίου ανακύκλωσης των υλικών (πχ πλαστικού, γυαλιού, χαρτιού, οργανικής ύλης) δηλαδή μετατροπής των υλικών αυτών σε επαναχρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες, όσο και στη διαλογή στην πηγή, στη δημιουργία πράσινων σημείων και στην εκπαίδευση των πολιτών. Σύμφωνα με την παραπάνω πρόταση της Επιτροπής, οι πλαστικές συσκευασίες που θα συλλέγονται χωριστά από τον Δήμο, θα πηγαίνουν στο εργοστάσιο ανακύκλωσης πλαστικού, που θα τις μετατρέπει σε πρώτη ύλη για κατασκευή νέων πλαστικών συσκευασιών. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνεται εξοικονόμηση φυσικών πόρων, που θα απαιτούνταν για παραγωγή πρώτων υλών, γεγονός που θα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας και δη, στη μείωση παραγωγής αερίων του θερμοκηπίου και άρα της κλιματικής αλλαγής. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και παγκοσμίως, αντιμετωπίζουμε πρόβλημα διάθεσης των ανακυκλώσιμων πλαστικών γιατί δεν υπάρχουν υποδομές ανακύκλωσης του πλαστικών συσκευασιών που συλλέγονται στους μπλε κάδους. Αντί λοιπόν η Κυβέρνηση να εστιάσει σε αυτό το πρόβλημα, επιλέγει να επενδύσει τεράστια ποσά σε φαραωνικού τύπου εργοστάσια τα οποία βραχυπρόθεσμα φαίνεται να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, μακροπρόθεσμα όμως αποτελούν τροχοπέδη στην οικολογική διαχείριση με στόχο την μηδενική παραγωγή απορριμμάτων.

Η Επιτροπή Αγώνα Πολιτών Βόλου ζητά να δοθεί προτεραιότητα στη διαλογή στην πηγή, στα πράσινα σημεία και στην κομποστοποίηση και στην δημιουργία υποδομών ανακύκλωσης. Να ακυρωθεί η συγκεκριμένη ΜΠΕ.

Πληροφορίες από την εφημερίδα Θεσσαλία για το εργοστάσιο:

Φορέας του έργου είναι ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) και σύσσωμη η αντιπολίτευση θα καταψηφίσει την πρόταση καθώς οι παρατάξεις έχουν ήδη εκφραστεί αρνητικά.

Το αντικείμενο της μελέτης αφορά την κατασκευή των απαραίτητων υποδομών για τη λειτουργία της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Βόλου, δηλαδή στην κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Απορριμμάτων και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Προδιαλεγμένων Οργανικών, καθώς και στη λειτουργία του συνόλου των υφιστάμενων και σχεδιαζόμενων υποδομών στο χώρο του ΧΥΤΑ Βόλου

Η συνολική έκταση του γηπέδου ανέρχεται σε περίπου 257.820m2 από τα οποία ο ενεργός ΧΥΤΑ καταλαμβάνει έκταση ~160 στρεμμάτων.. Η χωρητικότητα του ΧΥΤΑ ήταν 2.560.000m3. Με την καθ’ ύψος επέκταση της λεκάνης η ωφέλιμη χωρητικότητα του ΧΥΤΑ/Υ αυξάνεται κατά 767.000m3. Βάσει της άδειας περιβαλλοντικών όρων του 2017, η μέση δυναμικότητα του ΧΥΤΑ κατά τη φάση Α’ του έργου, πριν την ολοκλήρωση της Μ.Ε.Α., εκτιμάται σε 110.000 τόνους/έτος αστικά στερεά απόβλητα. Κατά τη φάση Β’, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση η δυναμικότητα του ΧΥΤΑ εκτιμάται σε 40.000 τόνους/έτος,

Στο οικόπεδο του ΧΥΤΑ ΠΣ Βόλου θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (σύμμεικτων, από το συμβατικό κάδο συλλογής, ΑΣΑ) και Μονάδα Επεξεργασίας Προδιαλεγμένων Οργανικών. Με τη λειτουργία αυτών των μονάδων, θα λειτουργήσει και ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων. Το έργο θα εξυπηρετεί τους Δήμους Βόλου, Αλμυρού, Ρήγα Φεραίου, Ζαγοράς-Μουρεσίου (εκτός Δ.Δ. Μουρεσίου) και του Δ.Δ. Μηλεών του Δήμου Νοτίου Πηλίου και θα είναι ετήσιας δυναμικότητας 50.592 τόνων/έτος σύμμεικτων και 15.200 τόνων/έτος προδιαλεγμένων οργανικών.

Στόχος του συνόλου των σχεδιαζόμενων αλλά και των υφιστάμενων υποδομών της ΟΕΔΑ Βόλου, θα είναι η ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και η βιολογική σταθεροποίηση του οργανικού που διαχωρίζεται από τα σύμμεικτα μέσω της μηχανικής διαλογής. Το οργανικό κλάσμα, (διαχωρισμένο μέσω Προγραμμάτων διαλογής στην Πηγή), θα υφίσταται αερόβια επεξεργασία (κομποστοποίηση) με στόχο την παραγωγή Κομπόστ.

Με την ολοκλήρωση των σχεδιαζόμενων υποδομών, παύει η τελική διάθεση απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Βόλου και λειτουργεί η τελική διάθεση των υπολειμμάτων της επεξεργασίας (ΧΥΤΥ). Πιο συγκεκριμένα, τα στερεά παραπροϊόντα (υπολείμματα) των επί μέρους μονάδων επεξεργασίας της εγκατάστασης ποσότητας (ενδεικτικά) 12.150 tn/yr (~8.350 tn/έτος και 3.800 tn/έτος από την επεξεργασία των προδιαλεγμένων οργανικών) πρόκειται να διατίθενται σε χώρο υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων, ο οποίος χωροθετείται στο γήπεδο των εγκαταστάσεων και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του έργου.

Αναλυτικότερα, η μονάδα επεξεργασίας Α.Σ.Α. (δυναμικότητας 50.592 τόνοι/έτος) θα έχει ως στόχο την ανάκτηση υλικών προς ανακύκλωση και την παραγωγή δευτερογενούς στερεού καυσίμου (solid recovered fuel, S.R.F.) κατάλληλων χαρακτηριστικών ώστε να επιτυγχάνεται η χρήση σε βιομηχανίες παραγωγής τσιμέντου. Σύμφωνα με την μελέτη, δεν αναμένεται η δημιουργία μη αντιμετωπίσιμων περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και τους κατοίκους της περιοχής.

Πιο διαβασμένα