ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προσλήψεις διμηνιτών στο Δήμο Βόλου

Είκοσι διμηνίτες θα προσλάβει ο Δήμος Βόλου για την αντιμετώπιση άμεσων εποχικών υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Πρασίνου, ενώ 6 οδηγοί και εργάτες, 4μηνης διάρκειας, θα προσλάβει ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, που θα απασχοληθούν στην καθαριότητα
Προσλήψεις διμηνιτών στο Δήμο Βόλου

Συγκεκριμένα, οι 20 θέσεις δίμηνης διάρκειας για τη Διεύθυνση Πρασίνου του Δήμου Βόλου είναι: Τρεις κηπουροί ΔΕ, 15 εργάτες πρασίνου ΥΕ, ένας οδηγός ΔΕ με δίπλωμα C κατηγορίας και ένας μηχανοτεχνίτης-τεχνίτης οχημάτων ΔΕ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων αρχίζει από τις 30 Απριλίου και λήγει στις 5 Μαΐου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση dioikit@volos-city.gr, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της Υπηρεσίας: Δήμος Βόλου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, κτίριο Δημοτικής Ενότητας Ν. Ιωνίας, Λεωφόρος Ειρήνης 131, Τ.Κ. 38446.

Έξι οδηγοί και εργάτες στο Ν. Πήλιο

Ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (τετράμηνα), συνολικού αριθμού έξι ατόμων, για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών που έχουν προκύψει στον τομέα της Καθαριότητας, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και της πρόσφατης θεομηνίας, όπως ο καθαρισμός πλατειών, οδών και κοινοχρήστων χώρων.

Επίσης, εργασίες ύδρευσης, οι εργασίες κλαδέματος, η αποκομιδή προϊόντων κλαδέματος, αποψιλώσεις, αλλά και αποκομιδής απορριμμάτων για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες: 2 YE Εργατών Καθαριότητας, 2 YE Εργατών, 1 ΔΕ Οδηγών και 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους με ηλεκτρονικό τρόπο στην ηλεκτρονική δ/νση dimos.notiou.piliou@gmail.com και κατ’ εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημαρχείο Νοτίου Πηλίου, Αργαλαστή Μαγνησίας, ΤΚ 37006, υπόψη κ. Σγαρδώνη ή κ. Θεοφυλακτοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 2423055659, 2423054525 & 2423055655). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Πληροφορίες θα δίνονται μόνο τηλεφωνικά. Η ανακοίνωση, καθώς και η αίτηση μαζί με τις Υ/Δ θα βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Δήμου (http://dnpiliou.gov.gr/).

πηγή: e-thessalia.gr