ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΡΕΤΡΟ

Παρέα νέων στο Βελεστίνο (1970)

Νέοι του Βελεστίνου την περίοδο των Αποκριών, στις 9 Μαρτίου του 1970
Παρέα νέων στο Βελεστίνο (1970)

Εικονίζονται

Πάνω από αριστερά: Xαρ. Παπαδόπουλος, Ευ, Ντόντος, Δημ. Αναγνώστου, Κ. Τσαπράζης, Απ. Παπαγεωργίου.

Κάτω, από αριστερά: Ο μικρός Απ. Νασίκας, (;), Aπ. Παλπανάς.

Τη φωτογραφία μας έστειλε ο φίλος της σελίδας, Ευάγγελος Ντόντος.

Πιο διαβασμένα