ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πρόσληψη δύο ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο Δήμο Ρήγα Φεραίου

Στην πρόσληψη δύο ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων μηνών για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού μετάδοσής του προχωρά ο Δήμος Ρήγα Φεραίου
Πρόσληψη δύο ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο Δήμο Ρήγα Φεραίου

Οι ειδικότητες αφορούν: ΥΕ Εργάτης Γενικών Καθηκόντων και ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος τύπου εκσκαφέα - φορτωτή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ρήγα Φεραίου στις αρμόδιες υπηρεσίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ: 2425350222) και ηλεκτρονικά στο email: d.r. feraiou@0922. syzefxis.gov.gr με συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιλογητικά από την Πέμπτη 23 Απριλίου έως και τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2020.

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ.