ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Για τα αίτια της δικτατορίας του 1967

Απόσπασμα από το βιβλίο του Δημητρίου Απ. Καραμπερόπουλου "Κοινωνικοπολιτικά βιώματα μιας εικοσιπενταετίας - Κείμενα στα τέσσερα παιδιά μου"
Για τα αίτια της δικτατορίας του 1967

Για να θυμόμαστε και να μαθαίνουμε…

«… Η επιβολή της Δικτατορίας το 1967 από τον Γεώργιο Παπαδόπουλο, καθώς και η επακολουθήσασα ανατροπή του μετά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου το 1973 από τον Δημ. Ιωαννίδη είχαν να κάνουν με τα συμφέροντα στην περιοχή μας της Αμερικής και του Ισραήλ. Σχετικά με τα ελατήρια της επιβολής της Δικτατορίας της 21ης Απριλίου επισημαίνεται ότι "στον στραγγαλισμό της δημοκρατίας πρωταρχικό ρόλο έπαιξαν τα στρατηγικά συμφέροντα της Αμερικανικής πολιτικής… Η Βουλή, ο ελεύθερος Τύπος, οι Οργανώσεις, όσο κι` αν είχαν διαβρωθεί, παρέμειναν ενοχλητικοί φραγμοί για ορισμένα επιτελικά σχέδια, όπως ο ‘Ελλιμενισμός’, ο εφοδιασμός του Ισραήλ ή η διχοτόμηση της Κύπρου". Μάλιστα για το καθεστώς των Συνταγματαρχών ο Νίξον έλεγε, «Το ελληνικό καθεστώς είναι ισχυρό θεμέλιο της στρατηγικής μας, απαραίτητο για την υπεράσπιση του Ισραήλ», Γιάννης Κάτρης, Η γέννηση του νεοφασισμού στην Ελλάδα, 1960-1970, αναθεωρημένη έκδοση, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1974, σελ. 81 και 397 αντίστοιχα.

Παρόμοια για την ανατροπή του δικτάτορα Γεώργ. Παπαδόπουλου σημειώνεται ότι «το 1973 στον πόλεμο του Γιομ Κιπούρ [ή αλλιώς Δ` αραβοϊσραηλινός πόλεμος τον Οκτώβριο του 1973. Γιομ Κιπούρ ονομάζεται η ισραηλινή εορτή της Σκηνοπηγίας, ή αλλιώς ‘Ημέρα της Εξιλέωσης’] ο δικτάτορας Παπαδόπουλος θέλοντας να κάνει τον ‘Έλληνα Νάσερ’, απαγόρευσε στα αμερικανικά βομβαρδιστικά να ανεφοδιαστούν στη Σούδα για να κατευθυνθούν στη Μέση Ανατολή προκαλώντας, ίσως εν αγνοία του, μια μείζονα και άμεση γεωπολιτική μετατόπιση της χώρας, την οποία ο ίδιος πλήρωσε με την πτώση του λίγες εβδομάδες αργότερα στο Πολυτεχνείο…», Γεώργιος Π. Μαλούχος, Η άνοδος και η πτώση της Γερμανικής Ευρώπης, εκδόσεις Πατάκη, β΄ έκδ. Αθήνα, Νοέμβριος 2012, σελ. 265».

Απόσπασμα από το βιβλίο του Δημητρίου Απ. Καραμπερόπουλου, Κοινωνικοπολιτικά βιώματα μιας εικοσιπενταετίας Κείμενα στα τέσσερα παιδιά μου, (με την Χριστιανική Δημοκρατία, κατά την περίοδο 1964-1989), Αθήνα 2013, σελ. 42-43.