ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΦΕΡΩΝ ΝΕΑ

Ενίσχυση για την ΔΕΥΑΡΦ διεκδικεί ο Δήμος Ρήγα Φεραίου

Οικονομική ενίσχυση ύψους 110.000 ευρώ διεκδικεί η Δημοτική Επιχείρηση Ρήγα Φεραίου (ΔΕΥΑΡΦ), προκειμένου να καλύψει τις λειτουργικές της ανάγκες μέχρι τον ερχόμενο Ιούνιο
Ενίσχυση για την ΔΕΥΑΡΦ διεκδικεί ο Δήμος Ρήγα Φεραίου

Η ΔΕΥΑ Ρήγα Φεραίου, λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορονοϊού COVID - 19, αντιμετωπίζει αδυναμία κάλυψης των λειτουργικών της αναγκών, καθώς τα έσοδα έχουν μειωθεί.

Την ίδια ώρα, όμως, το κόστος της μισθοδοσίας των υπαλλήλων ανέρχεται σε 19.000 ευρώ μηνιαίως, ενώ παράλληλα υπάρχουν δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση έργων επιδιόρθωσης των ζημιών που σημειώνονται στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. Με βάση τα παραπάνω η ΔΕΥΑ αιτήθηκε ενίσχυση, η οποία θα προέλθει από έκτακτη χρηματοδότηση που διεκδικεί ο Δήμος από το υπουργείο Εσωτερικών, μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων.

πηγή: taxydromos.gr