ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΡΕΤΡΟ

Ενόργανη στο Δημοτικό Στάδιο

Πολύ ιδιαίτερη εικόνα από τη δεκαετία του `70 στο Δημοτικό Στάδιο Βελεστίνου
Ενόργανη στο Δημοτικό Στάδιο

Ο εικονιζόμενος, νεαρός τότε, Γιάννης Μπαζούκης που μας παραχώρησε τη φωτογραφία αθλείται στο μονόζυγο που βρισκότανε μέσα στο Δημοτικό Στάδιο Βελεστίνου, ενώ, όπως μας πληροφορεί, υπήρχε και δίζυγο.

Η φωτογραφία χρονολειγείται ανάμεσα στο 1975 και το 1978.

Πιο διαβασμένα