ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΦΕΡΩΝ ΝΕΑ

Ηλεκτρονικά, με fax και τηλέφωνο η επικοινωνία με το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Ενημέρωση από την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας
Ηλεκτρονικά, με fax και τηλέφωνο η επικοινωνία με το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας ενημερώνει τους αγρότες (γεωργούς και κτηνοτρόφους) και τους αλιείς ότι στο εφεξής και μέχρι τη λήξη της ισχύος των έκτακτων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κορονοϊό, η εξυπηρέτησή τους θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, fax και τηλεφώνου.

Ειδικά για θέματα Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Βεβαιώσεις Επαγγελματία Αγρότη) συνιστάται η προηγούμενη επικοινωνία κάθε ενδιαφερόμενου με τον Γεωπόνο Μελετητή με τον οποίο συνεργάζεται.

Σε εξαιρετικά επείγουσες και ειδικές περιπτώσεις, οι οποίες κρίνονται ως τέτοιες από την Υπηρεσία,