ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΦΕΡΩΝ ΝΕΑ

Συνεδριάζει διά περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο

Εγγράφως με fax ή με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα ενημερώσουν οι επικεφαλής των παρατάξεων και οι σύμβουλοι για τη θέση τους στα θέματα ημερησίας διάταξης
Συνεδριάζει διά περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 &  68 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σας προσκαλούμε να συμμετέχετε  στην  3η / 2020 , Δια Περιφοράς (με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67 § 5 και 167 § 1 του Ν. 3852/2010 , Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει, την  Δευτέρα  23η  Μαρτίου  2020  και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη απoφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2020 , του Δήμου Ρήγα Φεραίου (Α.Ο.Ε. 25/2020, 41/2020 & 42-2020)
  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 14/2020 Απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡΦ , με θέμα «Τροποποίηση Ο.Ε.Υ.) .
  3. Λήψη απόφασης για την Τουριστική προβολή του Δήμου Ρήγα Φεραίου . (ΑΟΕ 37/2020)
  4. Λήψη απόφασης για την εκ νέου δημοπράτηση δημοτικών αγρών της κτηματικής περιφέρειας της Κοινότητας Αγίου Γεωργίου Φερών, για την πενταετία 2020-2025. (05-2020 Απόφαση Κοινότητας Αγίου Γεωργίου) .
  5.  Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας παραγωγού Λαϊκών Αγορών.
  6. Λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση δημότισσας από τη Χλόη Βελεστίνου.  (Απόφαση Κοινότητας Βελεστίνου 06-2020) .
  7. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με πέντε ημερομίσθια , μηνών Απριλίου   και  Μαϊου  2020 , για την κάλυψη πρόσκαιρων και εποχιακών αναγκών, σύμφωνα  µε το άρθρο 210 Ν. 3584/2007 και την περίπτ. κ της § 2 του άρθρου 12 του  Ν. 4071/2012.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                                                               

Γεώργιος Κων. Παπαδάμ