ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΦΕΡΩΝ ΝΕΑ

ΠΝΠ: Οι κατεπείγουσες ρυθμίσεις για Δήμους και Περιφέρειες

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις και για την Τοπική Αυτοδιοίκηση περιλαμβάνει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) που εξέδωσε σήμερα η κυβέρνηση
ΠΝΠ: Οι κατεπείγουσες ρυθμίσεις για Δήμους και Περιφέρειες

Ειδικότερα, σύμφωνα με το εικοστό τέταρτο άρθρο:

α) Οι συμβάσεις του προσωπικού που μπορούν να προσλαμβάνουν Δήμοι και Περιφέρειες για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών αναγκών, θα μπορούν να έχουν διάρκεια για τέσσερις μήνες, αντί για δύο που ισχύει σήμερα. Η σύναψη των συμβάσεων θα αποφασίζεται από την Οικονομική Επιτροπή. "Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του", εξηγείται στην ΠΝΠ. Η πρόβλεψη για τις τετράμηνες συμβάσεις ισχύει "εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας", αναφέρει η ΠΝΠ.

β) Οι οικονομικές επιτροπές επίσης θα μπορούν να αναθέτουν σε ιδιώτες υπηρεσίες καθαριότητας (εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) και αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων, εφόσον –σύμφωνα με την ΠΝΠ- μετά την λήψη αδειών ειδικού σκοπού το εναπομείναν προσωπικό των Δήμων "δεν επαρκεί για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία" των υπηρεσιών. Η ανάθεση μπορεί να γίνεται για διάστημα δύο μηνών με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης "εφόσον διαρκεί η έκτακτη ανάγκη".

γ) Οι δήμοι καλούνται να συμβάλλουν τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της χώρας για την καταπολέμηση και την αποτροπή διασποράς της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, διαθέτοντας προσωπικό και μέσα. Αν δεν υπάρχει κατάλληλο προσωπικό στους οικείους δήμους, "κατόπιν απόφασης της οικείας οικονομικής επιτροπής είναι δυνατή η ανάθεση δημόσιας σύμβασης σε ιδιώτες με τη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, εφόσον διαρκεί η έκτακτη ανάγκη".

Υπενθυμίζεται ότι με βάση την προ ημερών ΠΝΠ που εξέδωσε η κυβέρνηση με τα κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορονοϊού, τα συλλογικά όργανα των ΟΤΑ (δημοτικά ή περιφερειακά συμβούλια, οικονομικές επιτροπές κ.ά.) θα μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις μέσω τηλεδιασκέψεων ή διά περιφοράς (δηλαδή μέσω τηλεφώνου ή e-mail) και αν τα συλλογικά όργανα συνεδριάσουν διά ζώσης, οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών. Σχετική εγκύκλιο εξέδωσε και ο υφυπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος.

Τέλος, με την σημερινή Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, αλλάζει η διατύπωση της προ ημερών εκδοθείσας ΠΝΠ για την είσοδο του κοινού σε δημόσιες υπηρεσίες. Με τη νέα διατύπωση, είναι δυνατός όχι μόνο ο περιορισμός, αλλά και η διεύρυνση των ωρών εισόδου κοινού στις υπηρεσίες έως και κατά 50%.

πηγή: efsyn.gr - διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.