ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ καιρός

ΦΕΡΩΝ ΝΕΑ

Ανακοίνωση Κέντρου Κοινότητας

Ανακοίνωση Κέντρου Κοινότητας

Στο γενικότερο πλαίσιο λήψης προληπτικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου της 11-3-2020 ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του", ενημερώνουμε τους δημότες μας, ότι παρατείνονται για ένα μήνα οι αιτήσεις ΚΕΑ και επιδόματος στέγασης, που υποβάλλονται στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου, οι οποίες λήγουν 31/3/2020  και μόνον αυτές.

Επίσης, αναστέλλονται οι προθεσμίες για το επίδομα γέννησης.

Η διανομή τροφίμων μέσω του ΤΕΒΑ αναβάλλεται μέχρι νεωτέρας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω δεν κρίνεται απαραίτητη η επίσκεψη στο Κέντρο Κοινότητας, συμβάλλοντας όλοι μαζί στα προληπτικά μέτρα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλ. 2425023794.